Kui õppe individualiseerimise printsiipi massikoolis realiseerida ei õnnestu, sest see käib õpetajale üle jõu,
siis arvuteid ja Internetti kasutades osutub see võimalikuks (Anu Kurm, 2004)
IKT vahendid (arvutid, nutitelefonid, tahvelarvutid, k.a iPadid) toetavad erivajadustega õpilasi:
- personaalne õppekeskkond
- oma tempo
- lihtne käsitleda
- tähelepanu haaramine kaasaegsete vahenditega: keskendumine lihtsam
- seob reaalse elu õppekavaga
- käeline tegevus
- julgustab avastama
- muudab tunni huvitavamaks
- varustab funktsioonide ja vahenditega, mida õpikuga töötades kasutada ei saaks
- aitab aega paremini kasutada.

Kasutada toetava võimalusena, lisaõppevahendina

Probleemid:
- raskendatud andmesalvestusseadmete kasutamise võimalus (CD, DVD, mälupulk)
- raskendatud Adobe Flash´i vajavate lehtede kasutamine
- enamus rakendustest võõrkeelsed
- tehnikakaugemad õpilased võivad end tunda eraldatuna
- ebamugav trükkida
- ekraani määrdumine